Regulamin

Właściciele oraz pracownicy Villa Mariner dziękują za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do wypełnienia karty rejestracyjnej w dniu zameldowania.
 2. Pokój w hotelu jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. W wyjątkowych sytuacjach, hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazywany w dni przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia terminu w miarę możliwości.
 4. Gość Villi nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym po uprzednim zgłoszeniu w recepcji w godzinach od 8:00 do 18:00.
 6. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 7. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, czajników bezprzewodowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
  Złamanie zakazu wiąże się z pokryciem kosztów dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
 10. Zgubienie karty hotelowej (klucz) Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić w recepcji. Za wydanie nowej karty zostanie obciążony kwotą 60 zł.
 11. Parking niestrzeżony monitorowany jeden samochód w cenie pokoju dodatkowy 50 zł doba.
 12. Klimatyzacja w pokojach udostępniana jest w okresie 02 lipca do 21 sierpnia.
 13. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 14. Przebywanie psów w Villa Mariner jest możliwe po uzgodnieniu z recepcją i za dodatkową opłatą określoną w cenniku hotelowym. Akceptujemy wyłącznie małe psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych. Psy przebywające w hotelu muszą znajdować się pod stałą opieką. Przebywanie psów w częściach hotelu, gdzie serwuje się jedzenie jest zabronione.
 15. Sprzątanie pokoju jest dokonywane podczas nieobecności Gościa. Wymiana ręczników i pościel w systemie hotelowym.
 16. Usterki w pokojach prosimy zgłaszać bezzwłocznie na recepcji. Usuwanie usterki będzie wykonane jak najszybciej dokonywane jest podczas nieobecności Gościa.
 17. Villa Mariner nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na ich życzenie będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.
 18. Villa jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej), zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm.). oraz Uchwałą Rady Gminy Mielno, opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania tylko w gotówce 2,50 za dobę od osoby.
 19. W ramach zarezerwowanego pobytu wczasowego, Gość zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w terminie 3 dni w wysokości 30 % wartości całego pobytu. Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu kartą lub gotówką.
  Dane do przelewu:
  Busse sp.Z.O.O.
  ul. Chmielna 2, 76-032 Mielno
  +48 533 088 011 / e-mail: info@villamariner.pl
  Nr konta PLN: 90 1050 1559 1000 0092 0715 2787
  Nr konta EURO: 08 1050 1559 1000 0090 8002 9458 kod SWIFT INGBPLPW
  W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany.
 20. Fakt zakwaterowania w Villi Mariner jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku Gości Ośrodka na fotografiach, publikacjach , portalach internetowych i nagraniach filmowych i wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych Ośrodka.